مونتاژ و نصب سازه فضاکار

مونتاژ و نصب سازه فضاکار

مونتاژ و نصب سازه فضاکار معمولا به صورت یکی از ۴ روش ذیل در عملیات اجرایی سازه های فضاکار مورد استفاده قرار می گیرد:

۱- بافت شبکه سقف سازه فضایی بر روی سطح زمین و سپس نصب یکپارچه سقف اسپیس فریم به کمک جرثقیل یا لیفتینگ، منظور استفاده از جک های موجود و پیش بینی شده در سایت (Heavy Lifting) است.

پیشنهاد می کنیم اگر سرعت در اجرای سقف سازه های فضاکار مورد نظر یا نیاز پروژه اسپیس فریم شما است، از این روش استفاده نمایید.

۲- بافت یا اسمبل کردن قسمت هایی از شبکه سقف سازه فضایی بر روی تراز زمین که معمولا بصورت پارت به پارت یا بلوک های از قبل تعیین شده است.

در این حالت نصاب سازه فضایی قسمت های مونتاژ شده بر روی زمین را به کمک بالابرهای از قبل پیش بینی شده همچون لیفت کردن یا جرثقیل به سر ستون ها یا نشیمنگاه های مورد نظر منتقل کرده و سپس شروع به اتصال آن ها به یکدیگر می نماید.

پیشنهاد می کنیم اگر در پروژه سازه های فضایی خود با محدودیت هایی در فرایند نصب سازه سه بعدی مواجه هستید، به این روش بیشتر

بپردازید.

۳- بافت چند شاخه ای یا به قولی بافت پنجه ای نوع سوم روش مونتاژ اسپیس فریم است. در این روش چند المان سازه فضاکار به یک گره یا گوی بر روی سطح زمین متصل شده و سپس به ارتفاع سقف شبکه سازه فضایی برای اتصال به سایر اعضا خرپای فضاکار، انتقال می یابند. در این حالت که به عبارتی نوعی مونتاژ شبکه سازه بصورت درجا هم محسوب می شود، تیم نصاب سازه فضاکار نخست یک دهانه سازه های سه لایه را بر روی زمین مونتاژ و بر سر ستون ها نصب نموده است و سپس ادامه عملیات بافت و تکمیل ساختار شبکه ای سازه های فضایی را با استفاده از چرخ و قرقره یا جرثقیل های سبک ادامه می دهد. برخی از این روش با عنوان بافت عنکبوتی هم یاد می کنند.

پیشنهاد می کنیم اگر در پروژه اسپیس خود با دهانه بزرگ و متراژ مساحت سازه فضایی زیادی مواجه هستید، این روش را فراموش نکنید. 

۴- بافت محیطی شبکه سقف های سه لایه فضاکار یکی دیگر از روش های اجرای سازه های فضایی است. این روش بیشتر برای عملیات مونتاژ و نصب سازه های فضاکار گنبدی، سازه های فضایی هرمی، اسپیس فریم هزلولی، خرپا فضایی نیم کره، اسپیس کروی و  تمامی فرم های خاص سازه فضاکار کاربرد دارد. در این روش گروه نصاب اسپیس فریم از شمع، ستون های موقت، داربست و غیره برای پیشبرد عملیات بافت سازه فضایی استفاده می کنند.

پیشنهاد می کنیم اگر پروژه ای خاص با فرم های مذکور دارید، بصورت جدی به این روش مونتاژ و نصب سازه های فضایی اسپیس توجه نمایید.