بیس پلیت سر ستون نشیمنگاه سازه فضاکار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهلایی

دیتیل سر ستون سازه فضایی

نشیمنگاه سازه فضاکار

نشیمنگاه سازه فضاکار و دیتیل سازه فضاکار یکی از مهمترین بخش های اتصال، در شبکه سازه فضاکار برای اتصالات نشیمنگاهی سازه فضایی است. بدیهی است برای انتقال نیروهایی وارد به سقف سازه فضاکار به ستون ها می توان از انواع مستعد اتصال های مخصوص شبکه اسپیس فریم بهره برد.

در طراحی و مدلینگ اتصال های نشیمنگاه سازه های فضایی، نیرو های بخش انتهایی سازه اهمیت بسیاری دارند چرا که عملا نیرو و بارهای وارده و بوجود آمده از این طریق به ستون ها و نهایتا زمین منتقل خواهند شد.

شایان ذکر است عمده نیروی وارده در این بخش نیرو های کشش، نیروهای برش و نیرو های فشار هستند که در آنالیز بارهای وارده نیروی کشش و نیروی برش از بیشترین درجه اهمیت در طراحی شبکه سازه فضاکار برخوردار هستند.

چنانچه شما مخاطب گرامی تمایل به کسب اطلاعات فنی بیشتری دارید هم اکنون با دفتر فنی تیم سازه فضاکار اسپیس تماس بگیرید.