پروژه EPC سازه فضایی قوسی ترمینال نجف اشرف عراق

نصب جرثقیل سقفی سازه فضایی

نصب جرثقیل سقفی سازه های فضاکار

نصب جرثقیل سقفی سازه های فضایی مانند سایر اقسام سازه موضوعی بدیهی است و زمانی که خریدار نیاز به نصب جرثقیل سقفی دارد، دفتر فنی مهندسی شرکت اسپیس درضمن طراحی سازه فضاکار بار مربوطه را در محاسبات اعمال و بر اساس تناژ جرثقیل سقفی اقدام به آنالیز می کند.

شایان ذکر است اتصال جرثقیل سقفی بر روی ستون های سازه فضایی با تمهید های پیش بینی شده صورت خواهد پذیرفت.

ما (اسپیس) هم اکنون آماده ارائه دانش و تجربه خود در زمینه پوشش به شما مشتریان گرانقدر هستیم.

لطفاً با ما در تماس باشید ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷