نصب سازه فضایی در عراق شهر نجف اشرف، پروژه مدرسه علمیه علوی

سازه فضایی قوسی مدرسه آیت الله سیستانی نجف اشرف عراق

نصب سازه فضاکار بخش به بخش

نصب سازه فضاکار بخش به بخش یا پارت به پارت، یکی دیگر از روش های مرسوم و متداول مونتاژ و نصب شبکه سقف سازه های فضاکار است.

نصب سازه فضاکار بخش به بخش در عرف نصاب های سازه فضایی، به روش نصب ردیف به ردیف نیز شهره است. مدیر پروژه ها و دفتر فنی و مهندسی اسپیس به این شکل و ترتیب عملیات بافت و نصب ساختار شبکه سقف سازه فضاکار، Part to Part می گویند.

ما از این راهکار برای عملیات اتصال سازه های با ابعاد و دهانه های بزرگ به یکدیگر بهره می گیریم.

نحوه کار در این فرمت از عملیات نصب سازه فضایی، به این صورت است که نخست بخش های از پیش تعیین شده از شبکه سقف خرپای فضاکار بر روی سطح زمین مونتاژ شده و سپس بر اساس کدینگ اعلامی توسط مدیر پروژه نصب سازه فضایی، پارت به پارت بخش های معینی از سازه به نشیمنگاه مورد نظر خود توسط بالابر یا جرثقیل منتقل می شود.