نصب ستون سازه فضاکار و بادبند / لوله

نصب ستون سازه فضاکار و بادبند / لوله ای یکی از مراحل فرایند نصب پروژه سقف سازه های فضایی است.

استفاده از ستون پایپ PIPE سازه فضایی و نیز بادبند های پایپ PIPE سازه های فضاکار برای کارفرمایان و مهندسان مشاور در پروژه های سقف های خرپای فضایی، از چندین وجه قابل توجه و حائز اهمیت است. اگر بخواهیم بصورت مختصر و مفید به این مزایا اشاره نماییم، موارد ذیل مهم می نماید:

الف: زیبایی ستون و بادبند لوله ای 

از آنجا که شبکه سقف خرپای سه بعدی مدولار و از لوله فلزی تشکیل یافته است، استفاده از ستون پایپ و بادبندهای لوله ای شکل به هارمونی و زیبایی سازه فضایی بخصوص در حالت اکسپوز می افزاید.

ب: حجم کم در ابعاد ستون لوله ای 

بدیهی است در ستونگذاری با لوله فلزی در مقایسه با نمونه مشابه با تیر آهن و باکش فلزی، ستون های لوله ای شکا سازه های فضاکار ابعاد و احجام کمتری داشته و ضمن زیبایی در صرفه جویی فضایی نیز کاملا نقش ایفا می کنند.

چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید، لطفا با دفتر فنی و مهندسی اسپیس تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر از همراهی شما

نصب ستون سازه فضاکار و بادبند لوله ای یا پایپ در پروژه سقف سازه فضایی عراق شهر نجف اشرف برای عتبات عالیات عراق

شرکت های مجری سازه فضایی در عراق