درباره خدمات دمونتاژ سازه فضایی

دمونتاژ سازه فضایی یکی دیگر از خدمات مجموعه سازه فضاکار اسپیس است.

مشتریان سازه فضایی

مشتریان سازه فضایی اسپیس عمدتا کارفرمایان پروژه های بزرگ عمرانی یا مهندسان مشاور هستند.

آدرس وب سایت ما:  http://www.vbsco.com

وظیفه اسپیس
سازه های فضایی اسپیس برای جلب رضایت مشتریان پوشانه های سقفی ارزان قیمت، اقدام به ارایه سازه های فضاکار خاص اسپیس نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

خدمات

    • طراحی و آنالیز پوشش سقف سازه
    • برآورد و تهیه گزارش پوشانه سقفی
  • تهیه دستور تولید انواع پوشش سقفی