نصب سازه فضاکار بیضی حله، عراق، شهلاییعملیات نصب سازه فضاکار عراق

اجرای سازه فضاکار در مرحله بافت سازه فضایی و نصب سازه های فضاکار به روش درجا یا پنجه ای در عراق

هزینه اجرای سازه فضاکار

هزینه اجرای سازه فضاکار یا همان اجرت نصب سازه فضایی به عوامل متعدد و گوناگونی بستگی دارد.

اجرت نصب سازه های فضاکار اسپیس عملا متاثر از انتخاب روش اجرای سازه سه بعدی یا همان نقشه نصب سازه های فضاکار است.

اجرت نصاب های خرپای فضاکار یا همان هزینه اجرای سازه های فضایی نسبت کاملا مستقیمی هم با ارتفاع سقف سازه فضایی از سطح زمین، فرم سازه فضایی، شرایط جوی و آب و هوایی زمان عملیات اجرای سازه فضاکار و نیز میزان سرعت مورد انتظار کارفرما برای تحویل و پایان کار پروژه دارد.

بدون تردید روش های اجرایی نصب شبکه سازه فضایی بدون تاثیر در قیمت یا هزینه مونتاژ سازه فضایی نیست چراکه به عنوان نمونه در مواردی که نیاز به استفاده ممتد از جرثقیل برای نصب سازه فضاکار است نسبت به زمانی که نیاز موردی برای نصب هست  هزینه آن متفاوت خواهد بود و در مواردی که از روش بافت و نصب پنجه ای در عملیات مونتاژ سازه فضایی بهره می بریم نسبت به زمان بافت شاخه ای هم زمان و هم سرعت متفاوت شده در نتیجه حق الزحمه اکیپ نصب سازه فضاکار هم از آن پیروی کرده و تغییر می نماید.

خلاصه کلام آنکه بر اساس هر پروژه هزینه نصب سازه فضایی جداگانه محاسبه و مشخص می شود.

چنانچه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید هم اکنون با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.

واحد تحقیق و پژوهش اسپیس