پیچ سازه فضاکار کلاس ۸/۸

پیچ سازه فضاکار کلاس ۸/۸، پیچ های مخصوصی هستند که معمولا از پیچ شش گوش کلاس۸/۸ بوده و از دسته پیچ های با رزوه استاندارد متریک محسوب می شوند. جنس پیچ  سازه فضایی از فولاد با کربن متوسط است و در فرآیند تولید پیچ سازه فضاکار روی آن ها عملیات  حرارتی صورت می پذیرد.  پر واضح است تنسایل پیچ سازه فضاکار نسبت به پیچ های شش گوش گرید ۶.۴، ۸.۴ و ۸.۵ بالاتر است.

شایان ذکر است در تولید پیچ سازه فضایی که بصورت شش گوش از گرید ۸/۸ است، معمولا علاوه بر فولاد کربن متوسط ترکیب هایی از منگنز و کروم با ترکیب کربن حدود ۰/۱۵ – ۰/۴ درصد ، فسفر حداکثر ۰/۰۳۵ درصد، گوگرد حداکثر ۰/۰۳۵درصد، دارند.

پیچ شش گوش با گرید ۸/۸ برای قطر کمتر یا حداکثر برابر ۱۶ میلیمتر سختی هسته ۲۲ – ۳۲ راکول و یا ۲۵۰-۳۲۰ ویکرز را دارند در حالی که برای قطر بیشتر از ۱۶ میلیمتر سختی ۲۳ – ۳۴ راکول معادل ۲۵۵- ۳۳۵ ویکرز را دارند.

اگر شما نیاز به سفارش پیچ های سازه فضایی برای پروژه خود هستید، لطفا هم اکنون با واحد فروش اسپیس تماس حاصل فرمایید.

با تشکر از همراهی شما

واحد فروش تیم اسپیس