چشم انداز اسپیس

اسپیس با تکیه‌ بر استراتژی پنج‌ ساله خود در پی تحقق چشم‌اندازی است که بر اساس آن شرکتی پیشرو در زمینهٔ ارائه محصولات و خدمات مدرن و نوین سازه ایی باشد به‌ نحوی‌ که با حداکثر سازی مطلوبیت مشتریان، سهامداران و کارکنان (مجموعه ذینفعان)، تجربه رضایت بخشی از عرضه محصولات و خدمات سازه ایی متنوع و متفاوت را ارائه نماید.
اسپیس برای نیل به این مهم بر آن است به گونه ایی حرکت کند که به یاری ایزد متعال سرانجامش چنین باشد:

  • کسب بیشترین سهم بازار داخلی سازه‌های نوین
  • انتخاب نخست مشتریان هدف
  • توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذینفعان
  • ارائه محصولات جدید سازه ایی سبک، سریع و مقاوم و فراتر از نیاز مشتریان
  • دست‌یابی به موقعیت برتر و قرار گرفتن در شمار شرکت‌های تراز اول منطقه آسیای غربی
  • بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز و ابزارهای ساخت به‌عنوان بستر اصلی توسعه پایدار

از همین منظر مدیران اسپیس برنامه ایی جامع با استراتژی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، اهداف عملیاتی و برنامه‌های اجرایی، تعریف و تعیین نمودند که به‌تدریج اجرایی شده، تا “بهترین انتخاب برای هر ساختار” باشد.