سیستم یونی بت سازه های فضاکار

مدل سیستم یونی بت خرپاهای فضایی قسمتی از  اتصال های هرمی هستند.  اتصال های تک واحدی یونی بت از هرم های متعدد پیوسته ای ساخته شده اند که به نوعی ایجاد هرم های وارونه نموده که در کناره ها با اتصال پیچ به یکدیگر می چسبند.

در این نوع از اتصال سازه فضاکار کیفیت جوش و پیچ های مورد استفاده بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است مقاومت کششی پیچ های سازه های فضاکار و جوش استاندارد اتصالات سازه نسبت مستقیمی با استحکام و قیمت خرپا دارد.

اگر اتصال های منشوری سازه فضایی را بدرستی بکار ببریم شاهد ایجاد یک قاب یا شکل لوزوی بر روی یک سطح مربعی شکل خواهیم بود که در عرف طراحی سازه فضاکار به آن طرح لوزی رو مربع گویند.

درجه صلبیت مدول های شبکه هرمی یونی بت در سیستم قاب فضایی در تداوم مستقیم با عناصر لایه رویین شبکه خرپا یعنی قطعات کوبن کاری شده و اعضای مهاری یا المانها هستند.

اگر به کسب اطلاعات بیشتر تمایل دارید، لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید ۷۷۴۸۲۷۰۱

سیستم یونی بت سازه فضاکار Unibat System