قیمت سازه فضایی

سازه فضایی بیضی حله، عراق، شهلایی

آیا کاربری سازه های فضایی تاثیری بر قیمت سازه فضاکار دارد؟

کاربری سازه فضایی بدون شک در قیمت سازه های فضاکار موثر است. عوامل محیطی، فیزیکی و شیمیایی تاثیر مستقیمی در قیمت سازه فضاکار دارند و بدون لحاظ قرار دادن شرایط کاربری سازه فضایی اقدام به انتخاب متریال و پوشش مناسب شبکه سازه فضاکار امری غیر کارشناسی است.

به عنوان نمونه فضاهایی همچون استخر یا کارگاه های تولید مواد شیمیایی با بخارات شیمیایی و یا قرار دادن تاسیسات خاص مکانیکی یا الکتریکی با فرایند های کاری متفاوت تاثیرات مستقیمی در عمر مفید سازه فضاکار داشته و هزینه های سازه فضایی را بیش از شرایط طبیعی یا نرمال می کند.

لذا پس از مشخص شدن کاربری دقیق سازه فضاکار، کارشناسان اسپیس اقدام به بررسی و پیشنهاد متریال با پوشش مناسب اعضا سازه فضاکار و جنس پوشانه سازه فضایی به کارفرمایان و دستگاه نظارت یا مشاور می کنند.
چنانچه تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با سازه های فضاکار دارید هم اکنون با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید