انواع سقف های پارچه ای

۱ ) سین کلاستیک

۲) آنتی کلاستیک

سین کلاستیک : سقف های پارچه ای که تمام نقاط آن ها همانند گنبد،انحنا روبه بیرون دارند نیروهای مکش وارد بر آن هابا افزایش کشش در پارچه تحمل می شود . درحالی که بارهای رو به پایین توسط فشار هوای داخل محبوس در بنا خنثی خواهد شد

آنتی کلاستیک : با این حال در بیشتر موارد سقف های پارچه ای به کمک تامین انحنا در هر دو جهت داخل و خارج در تمام نقاط سطح پارچه پایدار می شود . در عمل این امر با خم کردن الیاف یک جهت پارچه به شکل محدب و الیاف جهت دیگر به صورت مقعر قابل انجام است.

در یک سطح آنتی کلاستیک الیاف دارای انحنامحرب کشش خود را افزایش می دهند تا در برابر بارهای روبه بالا مقاومت کنند . در حالیکه الیاف دارای انحنا مقعرکشش خود را برای مقابله با بارهای رو به پایین افزایش می دهند.

اشکال آنتی کلاسیک

۱ ) زین اسبی

۲ ) مخروطی

تنش اضافی که در پارچه تحت بارگذاری ایجاد می شود باانحنا شکل خمیده پارچه نسبت عکس دارد. بنابراین پارچه های دارای شکل صاف با شعاع انحنا زیاد ، ذاتا دربرابر بارهای وارده مقاومت کمتری دارد.

کشش در یک کابل یا نواری از پارچه تابعی است از طول دهانه ، خیز و بار.

برای خیزهای کم، کشش کابل یا نوار پارچه ای را می توان با فورمول زیر تخمین زد ۸h ÷۲ F= wh

طراحان به طور معمول به دنبال نسبت های دهانه به خیز کمتر از ۱۵ هستند که هرچه دهانه ها افزایش یابند این نسبت کاهش پیدا می کند یا کابل های تقویتی مورد نیاز خواهد بود و نسبت دهانه به خیز کابل ها نیز کمتر از ۱۵ در نظر گرفته می شود . مگر کوچکترین دهانه ها که نسبت های کوچکتر اقتصادی تر می شود.

معمولا پارچه باید به یک حلقه ختم شود که به قدر کافی بزرگ باشد تا بدون اینکه پارچه را تحت تنش اضافی قرار دهد بارها را از کل سقف پارچه ای به نقطه فوقانی دیرک منتقل کند.

برای سهولت فرض کنید که پارچه بدون وزن است و هیچ بادی از پارچه به کابل های شعاعی زیر آن منتقل نمی شوند . حفظ ایستایی مستلزم این است که مولفه قائم نیرو در پارچه پیش کشیده در پایین پارچه و نوک آن یکسان باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *