شرکت سازه فضایی اسپیس

تاریخچه سازه فضاکار

برخی بر این باورند که الکساندر گراهام بل مخترع و دانشمند اسکاتلندی اولین فردی بود که خرپای سه بعدی یا همان سازه فضایی را ابداع کرد.
اما بی شک این ادعا نمیتواند تمامی حقیقت تاریخچه سازه فضاکار باشد، چرا که دانشمندان سازه فضایی معتقدند اساسا اسکلت تمامی جانداران و خود انسان شبکه سازه فضایی بوده و به این معنا سازه فضایی قدمتی به دیرینگی خلقیت انسان و حیوانات دارد اما اگر از این باور نیز عبورکنیم شاید بهترین نمونه عملیاتی و بیرونی آن در طول تاریخ را بتوان در داربست هایی مشاهده کرد که برای نگهداری چادر ها بهره برداری میشد و عملا  به عنوان قدیمی ترین چادر های انسان های اولیه یاد میشود و در مناطقی از چین باستان اکتشاف شده است . در تمدن کهن ایران زمین نیز جلوه هایی از استفاده از خرپای سه بعدی در ساخت قصرها و سالن های اجتماع قابل رویت است.

چنانچه تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر درباره سازه فضایی دارید هم اکنون با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس