یکی از متداول ترین پرسش های مشتریان شرکت سازه های فضایی اسپیس مقایسه قیمت سوله و سازه فضاکار است به نحویکه عملا با کمتر روزی مواجه هستیم که مشتریان سازه فضایی از کارشناسان شرکت سازه فضایی اسپیس پرسشی در خصوص برآورد آنالیز و بررسی مقایسه ای بین سوله های صنعتی و سازه های فضایی نداشته باشند.

خوب است بدانیم در تمام موارد مذکور مقایسه قیمت سازه فضایی و قیمت سوله، مقایسه وزن سازه فضایی و وزن سوله، مقایسه استفاده از جرثقیل سازه فضاکار و سوله، مقایسه ارتفاع سازه های فضایی و ارتفاع سوله و غیره از زمره برحسته ترین سوالات متداول سازه فضایی محسوب می شود که عمدتا هم پاسخی یکسان برای مشتریان سازه فضایی شرکت سازه های فضاکار اسپیس دارد. آن جمله معروف و کلیشه ای کارشناسان ما است: «بستگی دارد». یعنی تمام خواسته های مشتریان بستگی دارد به عوامل متعدد و متنوعی همچون: فرم معماری سازه فضایی، جغرافیای محل اجرای سازه فضاکار، کاربری سازه فضایی، طول، عرض و ارتفاع سازه فضایی، فواصل ستون گذاری سازه فضاکار، میزان باربری شبکه سازه های فضایی، و از این قبیل آیتم های مربوط به طراحی و نقشه سازه فضاکار. بنابراین چنانچه شما مشتری گرامی اسپیس فریم تمایل به پیگیری چنین مباحثی دارید لطفا بیش از پیش با ما در ارتباط باشید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰