معماری قوسی سازه فضایی

سازه های فضاکار

فرم سازه های فضاکار چگونه است؟

معماری سازه های فضایی یا همان فرم های سازه فضاکار هیچگونه محدودیتی نداشته و اساسا هرآنچه در طبیعت و معماری با یونیک متصور باشیم عملیاتی مینمائیم اما بنابر دسته بندی های عرفی و معمول در بخش معماری سازه فضاکار به عنوان نمونه میتوان به فرم های سازه فضایی مشهور ذیل اشاره داشت:
معماری قوسی سازه فضاکار– معماری تخت سازه فضایی– معماری شیبدار سازه های فضایی– معماری شیب یک طرفه یا شیب دوطرفه سازه فضاکار– معماری گنبدی سازه های فضاکار– فرم های هزلولی ارشمیدسی سازه فضایی– معماری هزلولی افلاطونی سازه فضاکار– معماری استوانه ای سازه فضایی– فرم هرمی سازه فضاکار و غیره … .

چنانچه تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید لطفا هم اکنون با کارشناسان ما تماس بگیرید.

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش شرکت اسپیس