قیمت سازه فضایی ( سازه فضاکار)

قیمت سازه فضاکار گنبدی

اسکای لایت سازه فضایی گنبدی نورگیر مگاسنتر شهر حله عراق

قیمت سازه فضایی

قیمت سازه فضایی به موارد متعدد و متنوعی وابسته است. در محاسبه ی قیمت سازه فضاکار مواردی از جمله: فرم یا معماری سازه های فضایی، فاصله ستون ها در اسپیس فریم، منطقه جغرافیایی پروژه خرپای سه بعدی، میزان بارهای وارده بر سقف های مشبک فضایی، کابری سقف فضاکار سه لایه، جنس پوشانه سقفی سازه های فضایی و غیره مهم و تاثیر گذار هستند.

جدای از موضوعات فوق الذکر، بدیهی است قبل از هر عملی، نخست باید سقف فضایی طراحی شده تا بطور دقیق بتوان مقادیر اجزای سازه فضاکار را تعیین و بر اساس آن برآورد قیمت سازه فضایی را نمود.

شاید در ذهنتان خطور کرده باشد؛ جغرافیای محل احداث و نصب سقف سازه فضایی چگونه بر قیمت سازه فضاکار تاثیرگذارند؟! بهتر است بگوییم میزان بار وارده بر سطح سازه اعم از بارش و انباشت برف و باران یا میزان سرعت وزش باد عواملی هستند که در جغرافیای مختلف، متفاوت خواهند بود و آنالیز و بررسی لوکیشن سازه فضایی و حتی نوع پوشش سقف سازه فضایی به شدت بر قیمت سازه سه بعدی تاثیر دارند.

بدون شک عوامل تاثیر گذار بر قیمت سازه فضایی شامل مواردی همچون: مواداولیه سازه فضاکار، دستمزد تولید سازه فضایی، احجام و مقادیر شبکه سازه فضایی و فرم و معماری سقف فضاکار و و و است. اما مضاف بر موارد ذکر شده کیفیت رنگ المان های شبکه خرپای فضایی خود عاملی مهم در تعیین قیمت سازه هستند.

اگر خواهان اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی برآورد هزینه سازه های فضاکار هستید، می توانید هم اکنون به این بخش و نیز به قسمت وبلاگ سازه فضایی اسپیس مراجعه و ضمن مطالعه بیشتر با کارشناس خود در تیم اسپیس تماس حاصل فرمائید.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)