طراحی، ساخت و نصب سازه فضایی نورگیر خانه سالمندان اصفهان

محاسبات سازه های فضاکار اصفهان

آنالیز سیستم سازه فضاکار

آنالیز سیستم های سازه فضایی موضوعی مهم است. دفتر فنی سازه های فضاکار اسپیس برای بررسی امکان سنجی، آشنایی با نقاط ضعف و قوت کاربرد سقف شبکه های سازه فضاکار  برای کاربرد های مختلف مطالعاتی داشته است. به عنوان نمونه در بررسی ها برای سقف ها و دیوارها در سازه های مجنمع های مسکونی، اداری یا تجاری، آموزشی و درمانی متعارف که در مناطق لرزه خیز صورت پذیرفت، سعی نمودیم سیر مطالعاتی تحلیلی به روش های استاتیکی و دینامیکی داشته باشیم و مدل هایی از سازه های فضاکار را مورد ارزیابی کمی قرار دهیم.

در خصوص نمونه هایی برای سازه های ساختمانی یک طبقه، مدلی را که  با ملزومات روش های طراحی مبتنی بر تنش های مجاز مطابقت داشت طراحی شد و بررسی های تحلیلی پیرامون آن شکل گرفت. نتیجه تحلیل بار افزون بیانگر آن بود که می توان با کاهش قابل ملاحظه وزن سازه فضایی، به سختی و مقاومت به مراتب بالاتری در مقایسه با سمپل سازه قاب خمشی فولادی شبیه آن رسید.

علاوه بر آن پس از بررسی سازه های فضایی مشخص شد که با اعمال محدودیت نسبت کمتری بر بخشی از اجزا یا اعضای بحرانی انتخابی می توان مقدار شکل پذیری سازه فضایی را به اندازه قابل توجهی بالا برد. همچنین در خصوص اهمیت رفتار پس کمانشی اعضا مشخص شد که مقدار شیب پس کمانشی منحنی های رفتاری عضوها در رفتار مجموعه سازه تاثیر زیادی دارد.

همچنین مقایسه نتیجه تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی تحت تاثیر تحریک سه مولفه ای زمین لرزه با حالت تک مولفه ای بیانگر آن بود که ندیدن تاثیر مولفه قائم می تواند میزان اعتماد طرح را بصورت زیادی کاهش دهد. مقاومت قابل توجه و شکل پذیری خوب منتج از تحلیل نمونه سازه فضاکار با اعمال محدودیت نسبت کمتری در تعدادی از اعضا مهم، تحت تاثیر زمین لرزه آلتادنا با بیشینه شتاب مقیاس شده به ۱.۰ g (شتاب ثقل)، نوید دهنده آن است که با توجه به سبکی وزن، درجه نامعینی نسبتا زیاد و قابلیت تولید انبوه صنعتی، سیستم سازه پیشنهادی به عنوان گزینه ای ذیربط در احداث سازه های ساختمانی متداول فوق الاشاره در مناطق لرزه خیز به شمار آید. پس گسترش مطالعات نظری و آزمایشگاهی در این خصوص مهم می نماید.

پیشنهاد می کنیم چنانچه تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر پیرامون این حوزه مطالعاتی دفتر فنی سازه فضایی اسپیس دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس