فرم سازه فضایی
سقف شبکه سازه های فضاکار

پروزه سقف سازه فضاکار شرکت سازه فضایی ایران – اسپیس

 

انواع سقف سازه فضاکار:

) سقف سازه کابلی یا کششی که بیشتر در پل ها به کار می رود.
۲) سقف قوسی که تحت فشار کار می کنند و در ساختمان پل ها به کار می روند.
۳) سقف تیر و ستون یا سیستم قابی که از طریق انتقال خمش و انتقال نیروی محوری اعمال بار می کنند.
۴) خرپاها که به دو دسته سازه فضایی و سازه مسطح تقسیم بندی می شوند.
۵) شبکه ها که به سیستم تیر و ستون ها در یک کلاف گفته می شود.
۶) دال ها که به دو دسته یک طرفه و دو طرفه  که بیشتر برای سقف ها به کار می روند ، دسته بندی می شوند.
۷) پوسته ها یا قشاء ها که اکثرا به صورت دوار در منبع های آب و از جنس فولاد و نیز گاهی از آجر ساخته میشوند.