تولید پین سازه فضاکار

تولید پین سازه فضاکار در اسپیس در حقیقت بخش تکمیلی فرایند مهندسی تولید سازه فضایی این مجموعه است.

پین سازه فضاکار نقش مهمی در اتصال پیچ سازه فضایی به اسلیو ایفا می کند. در واقع پین نقش درگیر کردن یا گیردار نمودن پیچ و اسلیو را بر عهده دارد. همین مهم است که سبب آچار کشی و اتصال المان یا عضو شبکه سازه های فضایی به گوی می شود.

پین سازه فضاکار بر روی اسلیو وظیفه کنترل ورد استاندارد پیچ در گوی سازه خرپای سه بعدی را بر عهده دارد، بدیهی است این مهم نقش کلیدی در اطمینان از صحت عملیات بافت و نصب سازه های فضایی را مدیریت می کند.

در صورت تمایل برای سفارش ساخت یا خرید پین سازه فضایی، لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تشکر