ساخت و تولید سازه فضاکار

ساخت و تولید سازه فضاکار دارای فرآیند مهندسی پیچیده و دقیقی است. قبل از ورود به پروسه ساخت قطعات سازه های فضاکار، ابتدا می بایست تمامی مراحل پیش نیاز یعنی طی شدن روند طراحی و تهیه و تدوین نقشه های شاپ سازه فضاکار یا همان نقشه های تولید اسپیس فریم سپری شده و تاییدیه کنترل کیفیت دفتر فنی اسپیس را اخذ نموده باشد.

ساخت و تولید سازه فضایی در مجموعه اسپس فرایند اجمالی و کلی که در ادامه به آن می پردازیم، طی می نماید؛

بدیهی است دستور تولید قطعات سازه های فضایی که به کارخانه اسپیس واصل شده است، چنانچه فاقد مهر QC Space Frame باشند، برگشت خورده و مورد پذیرش مدیر تولید سازه های فضاکار اسپیس واقع نمی شوند. پس از آنکه فرایند استاندارد وصول نقشه های تولید سازه فضایی بخوبی انجام شد، مدیر کارخانه سازه فضاکار مبادرت به اولویت و اولیت بندی نقشه ها نموده و با توجه به شرایط مندرج در فرم درخواست ساخت سازه فضایی، دستورات مقتضی برای تهیه و تامین مواد اولیه از انبار کارخانه را صادر و نسبت به تخصیص مقادیر و احجام مورد نیاز اقدام می کند.

پرواضح است حسب نیاز پروزه خرپای فضایی و نیاز سنجی آن بر اساس سرعت تولید، خطوط مربوطه برای پذیرش و آغاز ساخت قطعات سازه فضایی تعریف و شیفت های لازم کاری تنظیم و به مدیران خطوط تولید اسپیس ابلاغ می شود. اگر بخواهیم بصورت کوتاه تقسیم کار خطوط تولید سازه فضایی سه لایه را نام ببریم، می توان به موارد ذیل تیتروار اشاره نمود:

الف: خط تولید گوی سازه فضایی اسپیس

ب: خط تولید المان سازه فضایی اسپیس

ج: خط تولید مخروط سازه فضایی اسپیس

د: خط تولید پیچ سازه فضایی اسپیس

ه: خط تولید اسلیو سازه فضایی اسپیس

و: خط تولید پین سازه فضایی اسپیس

ز: خط تولید پرلین سازه فضایی اسپیس

ح: خط تولید ستون سازه فضایی اسپیس

ط: خط تولید بادبند سازه فضایی اسپیس

ی: خط شات بلاست قطعات سازه و ستون سازه فضایی اسپیس

ک: خط فسفاته و چربی زدایی قطعات سازه فضایی اسپیس

ل: خط رنگ کوره ای الکترو استاتیک پودری سازه فضایی اسپیس

م: خط گالوانیزه سازه فضایی اسپیس

ن: خط داکرومات قطعات سازه فضایی اسپیس

س: خط کدینگ و تست کنترل کیفیت اسپیس

ع: خط بسته بندی سازه فضایی اسپیس

از آنجا که پروسه ساخت و تولید بر حسب انواع سازه های فضاکار اعم از: سازه فضایی تک لایه، سازه فضایی سه لایه و سازه فضایی چند لایه و نیز فرم یا معماری اسپیس فریم ها متفاوت و ویژه است، لاجرم روش تولید اسپیس نیز متغیر بوده و بر اساس تعریف پروژه تظیم می شود. به عنوان نمونه اگر شما خواهان سفارش ساخت اسکای لایت یا تولید سازه فضایی تک لایه هستید، قاعدتا قطعات و روش تولید آسمان نمای شما با کارفرمایی که سفارش ساخت سازه های فضایی سه لایه را داده است، کاملا مجزا است. لذا بر همین منوال سرعت ساخت سازه نیز وصله پیوسته فرم، مقادیر و احجام سازه خواهد بود.

پیشنهاد می کنیم چنانچه تمایل به سفارش ساخت قطعات سازه فضایی یا تولید سازه فضاکار خاص خودهستید، هم اکنون برای کسب راهنمایی بیشتر با بخش سفارش سازه فضایی اسپیس تماس برقرار فرمایید.

با تشکر از وقتی که برای مطالعه و همراهی ما سپری فرمودید