قیمت سازه فضایی گنبدی مصلی ماکو مرز ایران وترکیه

مشخصات فنی سازه فضاکار

مشخصات فنی سازه فضاکار بصورت کلی و طبق استانداردهای مرسوم، شامل موارد ذیل است:

الف: گوی:

گوی سازه فضاکار از جنس سیکا ۴۵ (CK45) است. روش تولید گوی سازه فضایی، آهنگری گرم یا همان فورجینگ است که بصورت توپر و عموما کروی ساخته می شود.

ب: المان:

المان سازه فضاکار معمولا از لوله آهن سیاه یا گالوانیزه تهیه می شود. المان یا همان پیوند از اعضای باربر سیستم خرپای فضایی بوده و از جنس اس تی ۳۷ (ST37) ساخته می شوند. استاندارد مورد بررسی برای لوله های سازه فضاکار  BS1387 است.

ج: پیچ:

پیچ سازه فضاکار، پیچ مخصوص بوده و از کلاس سختی ۸/۸ و ۱۰/۹ تهیه می شود. آزمایش های مخصوص کنترل کیفیت پیچ سازه فضاکار برای کشش، سختی و میزان افزایش طول است.

د: مخروط

مخروط سازه فضاکار از جنس اس تی ۳۷ (ST37) و به روش فورجینگ تولید می شود.

ه: پوشش قطعات

پوشش قطعات سازه فضاکار بر اساس کاربری پروژه متفاوت است. عموما برای گوی ها از آستر زینک کرومات یا گالوانیزه استفاده می ود و برای پوشش المان ها از رنگ الکترو استاتیک کوره ای یا گالوانیزه بهره می برند. که این مهم شامل پرلین های قاب فضایی نیز می شود.

و: طراحی شبکه سازه 

طراحی شبکه سازه فضایی بر اساس آئین نامه های مقررات ملی ساختمان ASIC بررسی می شود.

ز: طراحی قطعات

طراحی قطعات سازه فضاکار و آنالیز آن مطابق آئین نامه ASIC و نشریه ۷۴ سازمان برنامه و بودجه و مقررات ملی ساختمان ایران صورت می پذیرد.

ح: زلزله

زلزله در طراحی و محاسبات سازه فضاکار برابر آئین نامه شماره ۲۸۰۰ ایران در نظر گرفته می شود.

ط: تحلیل شبکه سازه

تحلیل شبکه سازه فضایی توسط  نرم افزار SAP2000 مدل و آنالیز الاستیک انجام می شود.

ی: بارگذاری

بارگذاری سازه فضاکار مطابق  آئین نامه شماره ۴۰۰ ایران و نیز مبحث ششم مقررات ملی ساختمان است. دفتر فنی و مهندسی اسپیس بدترین حالت ترکیبی بار زنده، مرده، باد و زلزله را در محاسبات لحاظ می کند.

چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی سازه فضایی هستید، لطفا هم اکنون با دفتر فنی و مهندسی اسپیس تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر از همراهی شما