نصب زیرسازه سازه فضایی برای ساندویچ پانل سقفی در شهر نجف عراق

نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار

نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار یکی از مراحل تکمیلی عملیات مونتاژ و نصب شبکه مدولار سقف سازه های فضایی است.

نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار به عوامل متعددی بستگی دارد. به عبارتی برای هر فرم سازه فضاکار یا معماری سازه فضایی، ما نیاز به زیرسازی ساندویچ پانل سقفی متناسب با آن هستیم.

نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار عموما توسط تیم نصاب سازه فضاکار صورت می گیرد، چرا که فرایند نصب آن برای آنها راحت تر است،لیکن در مواردی حسب نظر کارفرمای پروژه ساخت سازه فضاکار، عملیات نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار برعهده تیم نصاب ساندویچ پانل قرار میگیرد تا رگلاژ نهایی توسط آن ها انجام پذیرد.

نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار با اتصال های مخصوص سازه های خرپای فضایی به پیونده یا همان گوی متصل می شود. جنس و شکل زیرسازی یا شاسی کشی پوشانه ساندویچ پانل سقفی در سازه های فضاکار، آهن سیاه یا گالوانیزه از نوع پروفیل یا قوطی است.

نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار بر حسب ضخامت ساندویچ پانل سقفی و نیز معماری سازه فضایی دارای ابعاد و ضخامت گوناگونی است، که علاوه بر آن میزان فواصل شبکه قوطی کشی یا همان زیرسازی ساندویچ پانل سقفی نیز متفاوت و متغیر است.

چنانچه در خصوص نصب زیرسازی ساندویچ پانل سازه فضاکار، به اطلاعات بیشتری نیاز دارید. لطفا هم اکنون با دفتر فنی و مهندسی ما ( اسپیس ) تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر از همراهی شما