نصب زیرسازی پلی کربنات سازه فضاکار

نصب زیرسازی پلی کربنات سازه فضاکار موضوعی مهم و در خور اهمیت است. آب بندی پوشانه ورق پلی کربنات بر روی سقف سازه های فضاکار، نسبت مستقیمی با کیفیت و چگونگی زیرسازی نصب پلی کربنات دارد.

نصب زیرسازی پلی کربنات سازه فضاکار فرایندی دقیق در راستای آب بندی مطلوب سقف سازه فضایی است. بدیهی است نصب زیرسازی پلی کربنات سازه فضاکار نسبت کاملا مستقیمی با همگن بودن شبکه زیر سازی یا ترکیبی بودن آن دارد. به عبارتی دیگر چنانچه کارفرما یا بهره بردار محترم پروژه سقف سازه فضاکار از سیستم ترکیبی پوشانه سقفی استفاده می برند، ملاحظات نصب زیرسازی پلی کربنات سازه فضاکار متفاوت و پروسه آب بندی حساس تر می شود.

به عنوان نمونه اگر استفاده از پوشش ساندویچ پانل سقفی بهمراه ورق های شفاف پلی کربنات در دستور کار است، روش پرلین ریزی یا شاسی کشی مورد نیاز پوشش ها متفاوت بوده و دیتیل های آن ها به ویژه در نقاط مشترک در حد فاصل نوار مرزی اشتراکی خاص خواهد بود. این مهم با دقت نظر دفتر فنی و مهندسی اسپیس در همان بدو طراحی سقف سازه فضایی مورد مداقه و محاسبه واقع می شود.

چنانچه شما همراه گرامی نیاز به کسب اطلاعات بیشتر هستید، لطفا هم اکنون با ما در تماس باشید.

با تشکر از شما