شرکت سازه الفضائیه العراقیه

نصب ساندویچ پانل سازه فضاکار

نصب ساندویچ پانل سازه فضاکار در فرایند پایانی یک پروژه سقف سازه فضایی قرار دارد. مجموعه اسپیس برای نصب ساندویچ پانل بر روی شبکه مدولار سقف سازه فضاکار بسته به فرم و معماری سیستم سقف خرپای سه وجهی، از فرمول های متعدد و متوعی برای پوشش سقف سازه فضاکار بهره می جوید.

نصب ساندویچ پانل سازه فضاکار بر حسب نوع سقفی یا دیواری آن، از معیارها و الگوهای گوناگونی برای پوشش تبعیت می کند. به عنوان نمونه برای پوشانه سقف سازه فضاکار با فرم قوسی، شما نمی توانید همان الگویی را بکار ببرید که برای پوشش سقف سازه فضایی گنبدی یا تخت بکار می برید.

نصب ساندویچ پانل سازه فضاکار سه لایه در پیشانی خرپای فضایی، در حالت های کنسول مثبت، کنسول صفر و کنسول منفی روش های مختلفی داشته که بر اساس توصیه های دفتر فنی و مهندسی اسپیس لحاظ و در دستور کار تیم نصاب ساندویچ پانل سازه فضایی قرار می گیرد.

چنانچه شما کارفرمای محترم یا مهندسی مشاور برای اجرای پوشش ساندویچ پانل بر روی سقف سازه فضایی خود نیاز به کسب مشورت یا همکاری دارید، لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تشکر از همراهی شما