فریم های فضایی سازه های فوق العاده کارآمد ساخته شده به طور کامل از قطعه های مستقیم از مواد، به هم متصل در انتهای خود را به شکل اشکال 3D پیچیده است.آنها می توانند غول پیکر باشند، اما در مقیاس کوچک، مانند این نیمکت سازه فضایی ساخته شده اند .
مزایای آنها عبارتند از استفاده کم مواد، سهولت ساخت و ساز، امکانات طراحی رایگان و زیبایی ظاهر فضا.
یکی از معایب اصلی این است که مهندسان میتوانند دشوار باشند. این دقیقا مشخص نیست که چگونه نیروها در تمام ساختارهایی که دارای قطعات زیادی هستند، توزیع می کنند.