سازه فضایی در عراق

فاصله ستون ها در سازه فضاکار

فاصله ستون ها در سازه فضاکار، از چند منظر می تواند مورد بررسی قرارگیرد.

فاصله ستون ها در ساز فضاکار هنگامی که کارفرما از ابتدا دارای نقشه های معماری و جانمایی استاندارد است. در این حالت کارفرما از فاز نخست طراحی با مشاور سازه فضاکار، پروژه سازه فضایی را شروع می کند.

فاصله ستون ها در سازه فضاکار با رویکرد مذکور، سبب می شود ستون های سوله فضایی در بهترین جانمایی خود و با رعایت بهینه سازی طراحی سازه سه بعدی صورت پذیرد. در این شرایط دفتر فنی مهندسی شرکت سازه های فضاکار اسپیس، پس از مدلینگ و ترسیم مقدماتی سازه تلاش می کنند حد بهینه استقرار تکیه گاه های سقف خرپای فضایی را یافته و پس از اعمال بارگذاری ها بهترین تناسب احجام فونداسیون سازه فضایی و ستون های اسپیس فریم را پیدا نمایند.

فاصله ستون ها در سازه فضاکار در با توجه به مدول های شبکه سیستم خرپای فضاکار و نیز فرم معماری سقف اسپیس به راحتی می تواند بدست بیاید و در این مرحله رعایت نسبت های هندسی و محاسباتی کمک شایانی به زیبایی هر چه بیشتر ساختار سه بعدی سقف می شود.

فاصله ستون ها در سازه فضاکار در حالت دوم موضوع یادداشت ما به رویکردی مربوط می شود که کارفرما نسبت به موقعیت فعلی یا وضعیت موجود سازه در نظر می گیرد. فاصله ستون ها در سازه فضایی در فرایند مورد اشاره به سختی در بهترین مکان قرار می گیرد و کوتاه سخن آن که طراح و محاسب سازه های فضایی با شرایطی مواجه است که دارای محدودیت در انتخاب وضعیت ستون ها است. هنگامی که دفتر فنی اسپیس با الزامات خاص و ویژه مواجه می شود بدیهی است محدودیت های موجود در سایت پلن پروژه سبب تدقیق در طراحی و پیچیدگی محاسباتی برای رعایت ایجاد طرحی بهینه می شود.

فاصله ستون در سازه فضایی در چنین موقعیتی نسبت مستقیمی با قدرت مانور در تغییر مواضع تکیه گاهی دارد و در طول پروسه طراحی سقف سازه فضایی، تیم فنی مهندسی شرکت اسپیس می کوشد با رعایت استانداردهای طراحی، سقفی مقرون به صرفه اقتصادی و زمانی ترسیم و محاسبه نماید.

فاصله ستون ها در سازه فضاکار در حالت سومی نیز متصور می شود و آن شامل تکیه گاه هایی می شود که نخست برای سقفی با کیفیت و ساختاری متفاوت مانند سوله پیش بینی شده بوده ولی در گذر زمان بنا به دلایل متعددی نظر کارفرما بر تغییر ساختار سقف قرار گرفته است. عمدتا در این قبیل پروژه ها تیم فنی مهندسی اسپیس سعی می کند با عارضه یابی کار انجام شده قبلی کارفرما و چشم انداز مورد نظر وی، طرحی اصلاحی پیش بینی نماید و با تعامل سازنده با کارفرما سقف سازه فضاکاری مطلوب با شرایط موجود تهیه و اجرا کند.

فاصله ستون در سازه های فضایی همانگونه که ملاحظه نمودید به نکات متفاوتی وابسته است که در صورت نیاز به آگاهی به سایر موارد و تاثیرهای فواصل ستون گذاری بر قیمت سازه فضاکار پیشنهاد می کنیم با ما همراه باشید.

لطفا برای کسب اطلاع بیشتر با بخش فنی مهندسی ما (اسپیس) هم اکنون تماس بگیرید.

با تشکر