قیمت سازه فضاکار

قیمت سازه فضاکار بصورت کلی در مقایسه با تمام سازه های موجود در صنعت ساخت و ساز کمتر است.

قیمت سازه فضاکار به عوامل متعدد و متنوعی بستگی دارد، اما اگر در خصوص قیمت سازه های فضاکار بصورت متمرکز بخواهیم صحبت کنیم می توانیم موارد ذیل را بر شمریم:

الف: قمیت سازه فضاکار از منظر معماری

قیمت سازه فضاکار از لحاظ معماری و فرم های سازه خرپایی، ارزان ترین سازه فرم پذیر و با معماری خاص یا آزاد است.

ب: قیمت سازه فضاکار از منظر سازه ای

قیمت سازه های فضاکار از نگاه سازه ای در مقایسه با سایر سازه های بتنی یا سازه اسکلت فلزی در پایین ترین درجه هزینه ای قرار دارد.

ج: قیمت سازه فضاکار از منظر ستون گذاری

قیمت سازه فضاکار را اگر با احتساب ستون گذاری بخواهیم بررسی کنیم، باید گفت هیچ سازه ای با احتساب وزن ستون، حجم ستون، اجرای ستون، نصب ستون و قیمت ستون بصورت مجزا و تفکیک شده و بصورت کلی ارزان تر است سازه خرپایی و ستونهای مربوطه نخواهد بود.

د: قیمت سازه فضاکار از منظر فونداسیون

قیمت سازه های فضاکار را اگر با احتساب هزینه اجرای فونداسیون سازه فضایی بخواهیم آنالیز کنیم، باید گفت بدیهی است از آنجا که سازه فضایی سبک ترین سازه موجود و در نتیجه با ستون سبک تر اجرا می شود، در نتیجه فونداسیون سازه فضاکار هم کم حجم تر و هم ارزان تر است.

بطور کلی باید گفت فیمت سازه های فضاکار در حالت برابر مقایسه ای با سایر سازه های فلزی یا سازه های بتنی موجود در صنعت ساختمان، ارزان تر و سریعتر است. این مهم به معنای آن است که قیمت سازه فضایی نه تنها کمترین است بلکه سبب کاهش مدت زمان اجرای سازه های فضاکار و اساسا تمام پروژه مسقف نمودن می شود. موضوع حائز اهمیتی که یک مدیر پروژه ساختمان و کارفرمای ساختمانی می داند، چقدر ارزشمند و سودده است.

پیشنهاد می کنیم چنانچه به اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص پروژه عمرانی یا پروژه معماری خویش بر اساس مقایسه قیمت سازه اسکلت فلزی با سازه فضاکار، قیمت سوله فضایی یا قیمت خرپافضایی با قیمت سوله صنعتی دارید، هم اکنون با ما تماس حاصل نمایید.

با تشکر از همراهی شما

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)