سازه فضایی

چرا در ساخت سازه های فضاکار از فولاد st37 استفاده می شود؟