سازه فضا کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقایسه اقتصادی سازه فضایی و سوله چگونه است؟

  مقایسه اقتصادی سازه فضایی و سوله چگونه است؟ برای بررسی صرفه اقتصادی سازه های فضایی با سوله لازم است ابتدا مشخص کنیم در چه دهانه و با چه ارتفاع و طولی این مقایسه را می خواهیم انجام دهیم. بدیهی است پاسخ پرسش مطروحه بستگی به پارامترها مذکور و مسائل متعدد و متنوعی دارد. برای […]

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

خستگی در فولاد چیست؟

خستگی در فولاد چیست؟

در یک سازه فولادی تحت اثر نیروی متناوب هنگامی که تعداد تناوب بارهای اعمالی زیاد شده و این بارها در سازه

ایجاد تنش کششی کنند بدون اینکه تنش ایجاد شده به حد تسلیم برسد،  سازه می تواند دچار گسیختگی وشکست شود

که این پدیده خستگی نام دارد.

پدیده خستگی در مورد پل ها، سازه های مرتبط با ماشین آلات مرتعش و سکوهای دریایی بیشترمشاهده می شود.

در مورد این پدیده موارد زیر حائز اهمیت است :

۱) مقاومت یک سازه فولادی در برابر خستگی علاوه برجنس فولاد به پارامتر هایی مانند نحوه بار گذاری، تعدادمتناوب بارگذاری و

به عیوبی مانند شیار وترک در فولاد نیز بستگی دارد.

 بستگی دارد. هرچه تغییر علامت بار بیشتر Fr= Fmax- Fminو R=Fmin/Fmax 

۲) در یکبارگذاری رخ دادن خستگی به نسبت

باشد ، خستگی تاثیر بیشتری بر عملکرد فولاد دارد.

۳) در یک سازه فولادی خستگی می تواند تحت اثر یک بار استاتیکی دردمای متغیرایجاد شود . اگر سازه نامعین باشد.

دمای متغیر با تغییرات قابل توجه تنش های متغیر در سازه ایجاد کرده و موجب بروز خستگی در سازه می شود.در سازه معین

تغییر دما باعث ایجاد تنش در سازه نشده و اثر خستگی منتفی است.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

اگر فولادهای پر مقاومت وکم آلیاژرا آب داده و سپس بازپخت نماییم، می توان به تنش های تسلیم بیشتر از

۶۰۰۰kg/cm ^2 رسید. عمل بازپخت تنش تسلیم فولاد را افزایش داده و شکل پذیری آن را کاهش می دهد. برای جوشکاری در

این فولادها احتیاج به تدابیر ویژه می باشد.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

فولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟

فولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟

این فولاد با افزودن مقادیر ناچیزی کروم،مس و منگنز به فولادهای کم کربن ساخته می شود . افزودن این آلیاژها

باعث ریزتر شدن ساختمان بلوری آهن و افزایش مقاومت آن می شود.

سازه فضاکار ایستگاه تقلیل فشار گاز - تهران

تحلیل سازه ها چیست ؟

به مجموعه ای از روش های ریاضی اطلاق می شود که برای تعیین نیروهای داخلی اعضا بسط داده شده اند .

انواع روش های تحلیل سازه ها

استاتیکی                 دینامیکی

دو بعدی                 سه بعدی

خطی                    غیر خطی  ( ۱- مواد ۲- هندسی )

معین                     نا معین